Vlaams Nederlands Orgelfestival

Kerken

Oosterkerk

De Oosterkerk maakt sinds 2004 deel uit van de Protes- tantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk staat aan de Woudenbergseweg 44. De kerk is ontworpen door architect Bastiaan Willem Plooij en werd in 1936 in gebruik genomen. Vanwege de constructie is de Oosterkerk uniek in het oeuvre van Plooij. De kerk is verder uitgevoerd in zijn gebruikelijke zakelijk-expressionistische stijl. De Oosterkerk is een rijksmonument. Tot de beschermde inventaris behoren onder meer de originele kerkbanken op de begane grond en op de balkons. Het orgel is in 1936 gebouwd door de firma Flentrop uit Zaandam en is voorzien van het zogenaamde pneu- matische kegelladenssysteem. Het instrument heeft behoudens zijn verschijningsvorm geen monumentale status.

Oude kerk

De oude kerk is een driebeukige basilicale kerk, gebouwd in 1841-1843 naar ontwerp van N.J. Kamperdijk in een Engels geïnspireerde neogotiek. De oude toren werd gehandhaafd, maar deze kreeg ook een volkomen neogotisch uiterlijk. De kansel en het orgel dateren uit de bouwtijd. Het orgel met hoofdwerk, bovenwerk en vrij pedaal, werd in 1843 gemaakt door de fa. J. Bätz & Co. In 1977 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. In 2018 werden er opnieuw werkzaamheden aan het orgel uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers in Soest en werd het orgel weer in de staat van 1843 teruggebracht. Als adviseurs waren Peter van Dijk, Pim Schipper en Wim Diepenhorst bij het project betrokken.

Christelijk Gereformeerde kerk

In 1921 werd er - in verband met de groei van de Gereformeerde Kerk te Zeist - aan de Bergweg een houten hulpkerk gebouwd. Nog geen 10 jaar later later was deze kerk al te klein en werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. In 1930 werd voor deze kerk de eerste steen gelegd. Sinds 2005, bij de vorming van de Protestantse Gemeente Zeist, heet dit gebouw Noorderlichtkerk. In 1981 kreeg de firma Van den Heuvel uit Dordrecht de opdracht voor een ingrijpende vernieuwing en restauratie van het bestaande orgel. Van de 16 registers bleven er 5 bewaard, de rest is vervangen. Er werd een nieuwe windvoorziening gemaakt, de pedaalmechaniek is vernieuwd en er werd een nieuwe orgelkas met een fraai front gebouwd. Op 29 december 1984 is het orgel weer in gebruik genomen.
© Vlaams/Nederlands Orgelfestival (2022)
LINK LINK
Orgel Oosterkerk Flentrop Orgelbouw
LINK LINK
Orgel Oude Kerk Orgelnieuws.nl
LINK LINK
Orgel Chr. Geref. Kerk Van den Heuvel Orgelbouw
Vlaams/Nederlands Orgelfestival

Kerken

Oosterkerk

De Oosterkerk maakt sinds 2004 deel uit van de Protes-tantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk staat aan de Woudenbergseweg 44. De kerk is ontworpen door architect Bastiaan Willem Plooij en werd in 1936 in gebruik genomen. Vanwege de constructie is de Oosterkerk uniek in het oeuvre van Plooij. De kerk is verder uitgevoerd in zijn gebruikelijke zakelijk-expressionistische stijl. De Oosterkerk is een rijksmonument. Tot de beschermde inventaris behoren onder meer de originele kerkbanken op de begane grond en op de balkons. Het orgel is in 1936 gebouwd door de firma Flentrop uit Zaandam en is voorzien van het zogenaamde pneu-matische kegelladenssysteem. Het instrument heeft behoudens zijn verschijningsvorm geen monumentale status.

Oude kerk

De oude kerk is een driebeukige basilicale kerk, gebouwd in 1841-1843 naar ontwerp van N.J. Kamperdijk in een Engels geïnspireerde neogotiek. De oude toren werd gehandhaafd, maar deze kreeg ook een volkomen neogotisch uiterlijk. De kansel en het orgel dateren uit de bouwtijd. Het orgel met hoofdwerk, bovenwerk en vrij pedaal, werd in 1843 gemaakt door de fa. J. Bätz & Co. In 1977 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. In 2018 werden er opnieuw werkzaamheden aan het orgel uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers in Soest en werd het orgel weer in de staat van 1843 teruggebracht. Als adviseurs waren Peter van Dijk, Pim Schipper en Wim Diepenhorst bij het project betrokken.

Christelijk Gereformeerde kerk

In 1921 werd er - in verband met de groei van de Gereformeerde Kerk te Zeist - aan de Bergweg een houten hulpkerk gebouwd. Nog geen 10 jaar later later was deze kerk al te klein en werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. In 1930 werd voor deze kerk de eerste steen gelegd. Sinds 2005, bij de vorming van de Protestantse Gemeente Zeist, heet dit gebouw Noorderlichtkerk. In 1981 kreeg de firma Van den Heuvel uit Dordrecht de opdracht voor een ingrijpende vernieuwing en restauratie van het bestaande orgel. Van de 16 registers bleven er 5 bewaard, de rest is vervangen. Er werd een nieuwe windvoorziening gemaakt, de pedaalmechaniek is vernieuwd en er werd een nieuwe orgelkas met een fraai front gebouwd. Op 29 december 1984 is het orgel weer in gebruik genomen.
© Orgelfestival 2022